Během   měsíce  března  a  dubna   2021  ordinace  v  pondělí  v  Novém  Strašecí  pouze  do  16:00  hod.  a  v  úterý  v  Rakovníku  pouze  16:30  hod: